Prosimy o dokonanie wpłat za udział dzieci w zimowisku w Gdańsku do dnia 10 stycznia 2019. Wpłaty na konto hufca: 66 1090 1359 0000 0000 3501 9575 z dopiskiem „Składka zadaniowa Gdańsk 2019, imię i nazwisko dziecka”.
Prosimy także o zwrot podpisanych kart kwalifikacyjnych i warunków uczestnictwa.

 

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU 2018
Z dalekiego Betlejem, z groty narodzenia Chrystusa, po raz kolejny BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU dotrze do Polski, do Kórnika. Harcerki, harcerze i instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego, jak tradycja każe, poniosą ŚWIATŁO POKOJU do naszych domów i wszędzie tam, gdzie zostanie przyjęte. Przygotujmy się do tego wydarzenia aby Święty Ogień mógł być bezpiecznie przekazywany do miejsc przeznaczenia aby w Wigilię Bożego Narodzenia zapłonął we wszystkich kórnickich rodzinach.

Harcerki i harcerze są w szczególny sposób powołani, by być strażnikami tego światła. W dniu dzisiejszym 20 grudnia 2018 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik harcerze Hufca ZHP Kórnik przekazali na ręce Burmistrzów BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, a od godziny 18.00 Święty Ogień płonie  w Kórnickiej Kolegiacie.

Ogniobranie dla społeczeństwa będzie w dniach :
21.12.2018 – piątek
– w godz. 07.30 – 15.30 w holu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

23.12.2018 – niedziela
– po mszach św. w kościele

24.12.2018- poniedziałek
– w godz. 11.00-13.00 w harcerskiej sabybie

Pragniemy, aby Światło z Betlejem jednoczyło ludzi, wyzwalało w nich dobro, dawało pokój i poczucie wspólnoty z innymi. Wraz z Betlejemskim Światełkiem Pokoju niesiemy najlepsze, świąteczne życzenia i dobro, które tkwi w symbolu skautowego światła.

Komenda Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego
im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku

 

Zapraszamy do udziału w Zimowisku Hufca ZHP Kórnik w Gdańsku w terminie 24.01 do 27.01.2019. Koszt uczestnictwa 350 zł. Ilość miejsc ograniczona! Po szczegółowe informacje zapraszamy do siedziby hufca przy ul. Poznańskiej 34a w Kórniku (budynek Ośrodka Zdrowia, wejście od tyłu budynku).