Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkoplska
Hufiec Kórnik
im. Tytusa Hrabiego Działyńskiego

  ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik
  +48 509 744 284
  www.kornik.zhp.wlkp.pl
   kornik@zhp.wlkp.pl

  Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań
nr konta : 66 1090 1359 0000 0000 3501 9575
NIP : 778-144-02-51

  Komendantka : hm. Zuzanna Szymańska-Bereta

Biuro Komendy Hufca
godziny urzędowania :
wtorek 18.00 do 20.00
czwartek 18.00 do 20.00